Edificacions sostenibles i saludables

Edificacions sostenibles i saludables

B2B

Gestió de activitats medioambientals

A NavarroTècnics, ens especialitzem en la gestió d’activitats mediambientals, per ajudar els nostres clients a complir les normatives ambientals i reduir-ne l’impacte ambiental. Oferim serveis com l’elaboració d’estudis d´impacte ambiental, l’elaboració de plans de gestió ambiental, la realització d’auditories ambientals i l’elaboració d’informes i declaracions ambientals.

A més, els nostres tècnics especialitzats estan disponibles per oferir assessorament i ajudar en la implementació de mesures correctives i preventives per complir les normatives ambiental.

Edificacions Sostenibles

L’edificació sostenible és un enfocament en la construcció que busca reduir l’impacte ambiental, millorar l’eficiència energètica i promoure una qualitat de vida més gran per als usuaris. Això s’aconsegueix mitjançant la utilització de materials i tècniques sostenibles, la maximització de l’eficiència energètica i la integració de la naturalesa en el disseny.

A NavarroTècnics, oferim serveis d’assessorament i construcció d’edificacions sostenibles per ajudar els nostres clients a complir les normatives i regulacions ambientals, reduir-ne l’impacte ambiental i millorar l’eficiència energètica.

Construir d’una forma sostenible és una acció que abasta des de l’elecció dels materials de construcció, el procés constructiu i fins i tot l’entorn urbà fins a la fase de demolició i la gestió de residus. També es basa en l’adequada gestió i reutilització dels recursos naturals, l’ús d’instal·lacions eficients, la conservació de l’energia i l’ús d’energies de fonts renovables.

Edificacions Saludables

Les edificacions saludables són aquelles que busquen millorar la qualitat de vida dels usuaris mitjançant la promoció d’un ambient interior saludable. Això s’aconsegueix mitjançant l’optimització de la qualitat de l’aire, la llum natural, l’aigua, la temperatura i l’acústica a l’interior de l’edifici. També es promou la seguretat, accessibilitat i ús de materials i productes saludables.

A NavarroTècnics, oferim serveis d’assessorament i construcció d’edificacions saludables per ajudar els nostres clients a millorar la qualitat de vida dels usuaris i complir les normatives i les regulacions ambientals.

Per tant, les nostres edificacions estan sempre dissenyades amb l’objectiu d’aconseguir:

  • Qualitat de l’aire amb una bona elecció dels materials de construcció
  • Qualitat de l’aigua òptima amb sistemes de depuració
  • Establir una ventilació adequada per controlar emissions de CO2 i olors, etc.
  • Confort tèrmic per a temperatures ideals
  • Utilització i aprofitament de la llum natural
  • Aïllar sorolls exteriors, seguretat de l’immoble en cas d’emergència
  • Evitar tota mena d’humitats durant i després del procés de construcció.

Control econòmic de les obres i projectes

El control econòmic de les obres i projectes de construcció fa referència al procés de planificació, seguiment i avaluació dels costos i els pressupostos en relació amb un projecte de construcció.

A NavarroTècnics, oferim serveis de control econòmic d’obres i projectes per ajudar els nostres clients a planificar, seguir i avaluar el cost dels seus projectes de construcció, assegurant que es compleixin els objectius econòmics i financers establerts. Això inclou l’elaboració de pressupostos, el seguiment dels costos, l’anàlisi de desviacions, el mesurament de treballs executats i el control de factures.

Transformació a la construcció 4.0

La Transformació a la construcció 4.0 fa referència a l’ús de tecnologies avançades en la construcció, com ara la intel·ligència artificial, la robòtica, la realitat augmentada, la internet de les coses, el BIM (Building Information Modelling) i les tecnologies basades en el núvol per millorar l’eficiència, la productivitat i la qualitat a la construcció. A NavarroTècnics, oferim serveis de transformació a la construcció 4.0 per ajudar els nostres clients a adaptar-se i aprofitar les oportunitats d’aquestes tecnologies als seus projectes de construcció, millorant l’eficiència i la qualitat en la construcció.

Start typing and press Enter to search